Ein Defnydd o Cwcis

Efallai y byddwn yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i roi’r profiad gorau i’n defnyddwyr. Os yw’r feddalwedd rydych yn ei defnyddio i edrych ar y wefan hon (eich porwr) wedi cael ei gosod i dderbyn cwcis, a’ch bod yn parhau i ddefnyddio’r safle, byddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod yn derbyn ein defnydd o gwcis. Os ydych yn dymuno, gallwch newid gosodiadau eich porwr, ond efallai na fydd rhai nodweddion ar y safle hwn, a nifer o safleoedd eraill, yn gweithio fel y byddech yn ei ddisgwyl.

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol gan wefannau rydych yn edrych arnynt. Maent yn cael eu defnyddio gan y rhan fwyaf o wefannau modern i alluogi ymarferoldeb, i helpu’r safle i weithio’n fwy effeithlon, neu i roi mwy o wybodaeth am ddefnyddio’r safle i’r perchnogion.

Nid yw ein cwcis yn cynnwys unrhyw fanylion personol amdanoch chi, nac yn cadw unrhyw wybodaeth am ba safleoedd y buoch yn edrych arnynt cyn y safle hwn. Rydym yn defnyddio cwcis perfformiad ac ymarferoldeb angenrheidiol yn unig.

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis targedu na hysbysebu.

Gallwch osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis. Fodd bynnag, os byddwch yn gwneud hyn, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai o nodweddion y safle sy’n dibynnu ar gwcis.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth dros y rhan fwyaf o gwcis trwy osodiadau’r porwr. I ddarganfod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod, a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.aboutcookies.org  neu www.allaboutcookies.org, neu defnyddiwch swyddogaeth "Help" eich porwr.

Efallai y defnyddir y cwcis canlynol ar y safle hwn:

000HIDECOOKIEMESSAGE Os cliciwch chi ar y botwm i guddio’r neges cwci sy’n ymddangos pan fyddwch yn cyrraedd y safle gyntaf, byddwn yn gosod cwci fel ein bod ni’n gwybod i beidio â dangos y neges eto.

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

Google Analytics

Google Analytics
Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am y ffordd y mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Wrth ddeall hyn, gallwn wella’r cynnwys a’r llywio i gwrdd ag anghenion ein hymwelwyr yn well.
 
Mae’r cwcis yn galluogi Google i gasglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr i’r safle, o ble y daeth ymwelwyr i’r safle a’r tudalennau  y buont yn ymweld â nhw. Wedyn, bydd y wybodaeth hon 
ar gael i ni ar ffurf siartiau ac adroddiadau.
 
I ddewis peidio â gadael i Google Analytics ddilyn eich trywydd ar draws pob gwefan, ewch i tools.google.com/dlpage/gaoptout

NID

SNID

PREF

testcookie

khcookie

Gwasanaethau Eraill Google

Gall y cwcis a restrir gael eu gosod o ganlyniad i’n defnydd o wasanaethau eraill Google, fel Google Maps, Google Translate neu fotwm "Plus One" Google. Bydd y cwcis a osodir yn amrywio gan ddibynnu ar y gwasanaethau a ddefnyddir, a’ch perthynas eich hun â Google. Nid oes gennym reolaeth dros y cwcis hyn, na mynediad atynt.  Gweler Polisi Preifatrwydd Google i gael mwy o fanylion.

VISITOR_INFO1_LIVE

use_hitbox

PREF

demographics

recently_watched_video_list

YouTube

Os byddwn yn gosod fideos YouTube ar y safle, efallai y bydd YouTube yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros y cwcis hyn, na mynediad atynt. Google sy’n berchen ar YouTube, ac mae’n defnyddio Polisi Preifatrwydd Google

ReadSpeakerSettings Rydym yn defnyddio’r gwasanaeth ReadSpeaker i ddarparu swyddogaeth ‘Gwrando ar y dudalen hon’ ar y safle hwn.  Gallai hwn osod cwcis ar eich cyfrifiadur er mwyn cofio’ch gosodiadau. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan ReadSpeaker.
Mae enwau cwcis yn dechrau gyda “BIGIP" Mae nifer o wahanol weinyddwyr gennym ar gyfer y we.  Caiff y cwci hwn ei ddefnyddio i gysylltu’ch sesiwn â’r un gweinydd ar gyfer y we